RASPORED PREDAVANJA U OSMOM SEMESTRU:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo