ČETVRTA GODINA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
IV. godina integriranog pravnog studija

Za upis četvrte godine studija potrebno je tijekom treće godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova i sve ECTS bodove druge godine studija.

 

Osim nastavnih predmeta, u četvrtoj godini studenti su dužni upisati:

- po jedan seminar u svakom semestru (2 x 4 ECTS)
- po jednu vježbu u svakom semestru (2 x 2 ECTS)

 

Zimski (sedmi) semestar četvrte godine integriranog pravnog studija


U zimskom semestru izvode se:

- Predmeti:

- Međunarodno privatno pravo
- Upravno pravo
- Građansko procesno pravo

 

- Seminari:

- Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo
- Međunarodno pravo
- Upravna znanost

 

- Vježbe:

- Građansko pravo
- Upravno pravo
- Međunarodno privatno pravo
- Građansko procesno pravo

 

Ljetni (osmi) semestar četvrte godine integriranog pravnog studija


U ljetnom semestru izvode se:

- Predmeti:

- Radno i socijalno pravo
- Pomorsko i općeprometno pravo
- Trgovačko pravo

 

- Seminari:

- Međunarodno privatno pravo
- Upravno pravo
- Građansko procesno pravo 

 

- Vježbe:

- Radno i socijalno pravo
- Pomorsko i općeprometno pravo
- Trgovačko pravo

 

 


Obvezni predmeti

Predmeti

Naziv ECTS Engleski jezik Info
Građansko procesno pravo 8.0
1,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo 8.0
0,0,0
INFO
Pomorsko i općeprometno pravo 8.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo 8.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo 8.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo 8.0
0,0,0
INFO
Seminari

Predmeti

Naziv ECTS Engleski jezik Info
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar 4.0
0,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - seminar 4.0
1,0,0
INFO
Međunarodno pravo - seminar 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - seminar 4.0
0,0,0
INFO
Upravna znanost - seminar 4.0
1,0,0
INFO
Upravno pravo - seminar 4.0
0,0,0
INFO
Vježbe

Predmeti

Naziv ECTS Engleski jezik Info
Građansko pravo - vježbe 2.0
0,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - vježbe 2.0
1,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - vježbe 2.0
0,0,0
INFO
Pomorsko i općeprometno pravo - vježbe 2.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo - vježbe 2.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - vježbe 2.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo - vježbe 2.0
0,0,0
INFO