Izbor studentskog pravobranitelja
  • Studentski pravobranitelj je student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg imenuje Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu.
  • Studentski zbor javni poziv za izbor Studentskog pravobranitelja raspisuje najkasnije 30 dana prije isteka mandata aktualnog Studentskog pravobranitelja. Na javni poziv se mogu prijaviti svi zainteresirani studenti, ukoliko su skupili minimalno 60 ECTS bodova u zadnje dvije akademske godine (ne uključujući tekuću).
  • Studentski pravobranitelj se bira na temelju javnog poziva studentima koji se objavljuje na stranicama Studentskog zbora i Studentskog pravobranitelja. 
  • Studentski pravobranitelj se bira tajnim glasovanjem.
  • Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana.
  • Ista osoba može biti izabrana najviše dva puta.