Na temelju čl. 13. Statuta i odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu
Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.
Studenti su dužni do petka, 28. travnja 2023. do 16 sati prijaviti radove u
kategorijama:
- (a) individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
- (b) timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
- (c) individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih
istraživanja (jedan do deset autora)
- (d) znanstveni i umjetnički rad većih razmjera – timski znanstveni i umjetnički
rad (više od deset autora)
popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu:
 https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/ .

Isprintani rad predaje se u pisarnicu Pravnog fakulteta (u dvorištu na Trgu Republike Hrvatske 3).

-------------------------------------------------------------------
Studenti su dužni do petka, 7. travnja 2023. prijaviti radove u kategorijama:
- (e) posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova
- (f) društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Odboru za poticanje izvrsnosti studenata na e-mail: izvrsnost@pravo.hr.


Prijavu za dodjelu Rektorove nagrade za poseban natjecateljski uspjeh pojedinca
podnosi student koji je ostvario uspjeh, a za poseban natjecateljski uspjeh tima
predstavnik tima koji je ostvario uspjeh. Uz prijavu treba priložiti obrazloženje i potvrdu o
ostvarenom uspjehu koju je izdao organizator natjecanja.
Prijavu za dodjelu Rektorove nagrade za društveno koristan rad podnosi student ili
skupina studenata koja je obavila društveno koristan rad. Uz prijavu treba priložiti
obrazloženje i odgovarajuće dokaze o obavljenom društveno korisnom radu.
 
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade 
Odluka Senata o dodjeli novčane nagrade dobitnicima Rektorove nagrade u (a) kategoriji
Obrazac - Mišljenje mentora 

Popis obavijesti