Poštovani,

Kuća ljudskih prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mirovne studije i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek su otvorile poziv za studente i studentice prava s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za program pripravništva u organizacijama civilnog društva. 

Više informacija o programu pripravništva možete pronaći na pozivu u privitku ovog email-a ili na našoj web stranici

 

Pozivamo zainteresirane studente i studentice prava koji zadovoljavaju uvjete ovog poziva da
se prijave za program pripravništva do 28. veljače, 2023. putem sljedeće prijavnice.

 

POZIV

Popis obavijesti