Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis polaznika na poslijediplomske specijalističke studije 

1. Kaznenopravne znanosti
2. Europsko pravo

3. Javno pravo i javna uprava

Na studije se može upisati:

-    osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij 
-    osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2022./2023. godine.

 Studij traje tri semestra, školarina iznosi 8.500,00 HRK (1.128,14 EUR) po semestru. 
 
Prijave se primaju:

Kaznenopravne znanosti - do 1. veljače 2023.

Europsko pravo - do 1. veljače 2023.

Javno pravo i javna uprava - do 15. veljače 2023.

 

na adresu:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 3
10000 Zagreb
(Natječaj-upis na specijalistički studij )

Uz prijavu je obvezno priložiti: 

  • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
  • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima studija i ostvarenim ocjenama s izračunatim prosjekom ocjena;
  • potvrdu / izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika u mjeri da se može   koristiti stranom literaturom;

Svi podnositelji prijava biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski programi i izvedbeni planovi poslijediplomskih studija objavljeni su na web stranici:

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti putem e-maila: jasmin.mujinovic@pravo.hr ili pozivom na broj telefona 01/4895608.
 

Popis obavijesti