Prof. dr. sc. Tatjani Josipović...

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, hrvatska je znanstvenica koja je svojim znanstvenim, stručnim i akademskim aktivnostima pružila značajan doprinos razvoju pravne znanosti u Republici Hrvatskoj.

Knjiga Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi - Načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije predstavlja znanstvenog dostignuće koje je relevantno za razvoj hrvatske pravne znanosti. Ona se temelji na izvornoj pravnoj analizi fenomena nepoštenog ugovaranja pri sklapanju potrošačkih ugovora.

Knjiga svojim konceptom, sustavnim, analitičnim i kompetentnim pristupom autorice, predstavlja poveznicu europskog i hrvatskog prava, postavljajući visoke kriterije pravno-znanstvene analize. Sveobuhvatno zahvaćajući u ključne institute, ostvaruje usku povezanost hrvatske pravne znanosti i prakse s europskom maticom.

Autorica kompetentno komentira hrvatsku sudsku praksu i relevantna normativna rješenja u svjetlu europskih rješenja, iznoseći pri tome konstruktivne, argumentirane kritike na vrsnoj znanstvenoj razini.

Odluka o dodjeli Državnih nagrada za znanost za 2018. godinu

Popis obavijesti